Urodził się w Będzinie w 1896 r.;
mieszkał przy ul. Sławkowskiej (Kołłątaja) 57.
Legionista z Będzina

Już 1 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionów i służył w oddziale wywiadowczym. Ciężko ranny zimę przeleżał w szpitalu, jednak w sierpniu następnego roku znowu walczy w I Brygadzie Legionów, m.in. nad Stochodem na Polesiu (4 VI-20 IX 1916). Jako obywatel Austrii został wcielony do drugiej armii Hallera i skierowany na front włoski, gdzie dostał się do niewoli. Po powrocie do kraju w 1918 r. wstąpił do armii polskiej, w której służył do 1921 r. Odznaczony został m.in. brązowym krzyżem austriackim oraz Krzyżem Niepodległości.