ur. 1901, Będzin
zm. 30 stycznia 1958, Izrael
izraelski dowódca wojskowy, twórca i dyrektor izraelskiej Agencji
Wywiadu Wojskowego AMAN

Po ukończeniu liceum w 1921 r. Isser Birencwajg wyjechał do Palestyny,
gdzie pracował w kibucu. Należał do grupy „sześciu z Będzina”, którzy
założyli kolonię Migdal. Od 1925 r. pracował w budownictwie w Hajfie,
ale zbankrutował i na kilka lat wrócił do Polski. Gdy wyjechał ponownie
został dowódcą obrony kibucu Kfar Giladi (1938). W l. 1944-45 kierował
fabryką broni Taas, a w l. 1946-47 fabryką Na’aman. W 1947 wstąpił
do organizacji paramilitarnej Szai, która w czerwcu 1948 została komórką
organizacji samoobrony „Hagana” (jako pułkownik został jej dyrektorem)
i którą w 1953 przekształcono w Agencję Wywiadu Wojskowego
AMAN.
30 VI 1948 oskarżył o szpiegostwo kpt. Meira Tobianskiego i rozkazał rozstrzelać
go natychmiast po uzyskaniu wyroku skazującego.
Be’eri uznany został winnym zabójstwa Tobianskiego, zdegradowano go, usunięto ze stanowiska szefa wywiadu i wykluczono
ze służby wojskowej. 19 VII 1949 r.
został ponownie oskarżony. 15 października zważywszy na lojalną służbę
dla Izraela skazano go na symboliczną karę jednego dnia więzienia. Po procesie
załamał się psychicznie i żył w ukryciu. Zmarł na atak serca. Po latach
został ułaskawiony przez prezydenta Weizmanna.