Inwestor: Moszek Herman

Adres: posesja nr 307 – ul. Sławkowska – obecnie al. Kołłątaja 24

Inwestycja: nadbudowa trzeciej kondygnacji budynku dwukondygnacyjnego przez właściciela Nuchima Cukiermana

Data sporządzenia dokumentacji: 1894


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi