ur. ~ 1870
zm. 7 lutego 1935, Będzin
zam. Będzin, pl. 3 Maja 4
gaon i chasyd znany z dobrych uczynków, rabin Będzina

Był jednym z wybitniejszych rabinów w Polsce, od tytułu swego dzieła
nazywany „Imrei Emet”. Był jednym z przywódców Agudat Izrael i członkiem Rady Mędrców Tory. Jego celne wypowiedzi drukowano w ortodoksyjnych książkach i czasopismach.
Poślubił 17-letnią Fajgę, córkę rabina Góry Kalwarii, Lejbusa Altera.
Zimą 1924 r. wraz ze szwagrem – Abrahamem Mordechajem Alterem – IV rebe
z Góry Kalwarii i rabinem Sokołowa, Icchakiem
Zeligiem Morgensternem, odbył 6-tygodniową podróż po Erec Izrael w składzie delegacji, badające sytuacji tamtejszej społeczności. Ponownie wyjechał tam w 1927 r.
W latach 1921-35 był będzińskim rabinem. Zasłynął wysłaną do władz
miasta zaskakującą prośbą usunięcia z pomnika na cześć poległych żołnierzy
(na który wychodziły jego okna) odlanej z brązu półnagiej kobiety, która miała mu przeszkadzać w modlitwie.
Pochowano go w ohelu na cmentarzu będzińsko-czeladzkim,
ale 27 XI 1979 r. jego prochy przeniesiono na Górę Oliwą. Jego synowie również byli rabinami: Mendel w Będzinie, a Icchak Meir Levin (1893-1971) był przywódcą „Agudat Israel”.