ur. 28 lutego 1924, Będzin
zam. Będzin, ul. Piłsudskiego 11a / Margate City (USA)
więźniarka obozów, przedsiębiorca amerykański

Chana Brajndla Granek uczęszczała do gimnazjum Fürstenberga w Będzinie.
W pierwszych latach okupacji niemieckiej wraz z ojcem
w „szopie” odzieżowym Michatza szyła mundury dla armii niemieckiej. W kwietniu 1942 r.
esesmani aresztowali w fabryce jej ojca, którego rozstrzelali. Niebawem matka
Hanki i brat zostali deportowani do KL Auschwitz, gdzie zginęli. Hankę
22 czerwca 1943 r. wysłano do obozu pracy Graditz w Saksonii. W styczniu
następnego roku została przeniesiona do obozu Peterswaldau (Pieszyce) na
Dolnym Śląsku, gdzie pozostała aż do wyzwolenia.
Po wojnie mieszkała w Monachium, gdzie 3 XI 1946 r. poślubiła Wolfa Erlicha
z Będzina (1918-2010). 5 lat później wyemigrowali do USA, gdzie przez
dekadę Hanka pracowała na własnej na farmie drobiowej („chicken farmer”)
w Mays Landing niedaleko Atlantic City, a potem w branży meblarskiej.
Wraz z mężem podróżowała po świecie, wracając także do KL Auschwitz.
15 IV 2012 r. w ośrodku Sara and Sam Schoffer Holocaust Resource Center
w Galloway Township otwarto wystawę jej pamiątek.