ur. 4 stycznia 1927, Będzin
zam. Będzin, ul. Potockiego 13 / USA (Swan Lake i in.)
b. więzień obozów koncentracyjnych

Szlama Chaim Gołdowski z Będzina podczas wojny przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Brzezince i Monowi­cach, a wyzwolony został w Czechosłowacji. Rodzice Eliasz (in­walida) i Gitla z d. Gleitman wraz z siostrą Taubą zginęli w KL Auschwitz. Z zagłady ocalał jego starszy brat Ajzyk (Irving Goldofsky, 1926-2011), po wojnie zamieszkały w Nowym Jorku.

W 1997 r. w Nowym Jorku Sam Goldofsky udzielił dla USC Sho­ah Foundation Institute wywiadu o swych wojennych losach. Wy­stępuje też na kartach książki Mary Fulbrook A Small Town Near Auschwitz.

Podczas wizyty w Będzinie w 2003 r. na framudze jednej z piw­nic w oficynie kamienicy Wienera przy ul. Potockiego wskazał miejsce po mezuzie, sugerując istnienie tu przed wojną żydow­skiej modlitewni. W lipcu na podstawie tej wskazówki oraz wspomnień Menachema Liora stwierdzono istnienie żydowskiego domu modlitwy organizacji „Mizrachi”.

W 2015 r. został sportretowany przez Davida Jona Kassana (Li­ving Witnesses, Survivors of the Holocaust).