ur. 1895, Będzin
zm. Paryż
zam. Będzin / Paryż
muzyk i dyrygent, pedagog muzyczny

Zaczął grać na skrzypcach jako wędrowny muzyk w wieku 13 lat. Jego muzyczne uzdolnienia wspierali miejscowi luminarze. Dzię­ki dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu przez będzińskiego muzyka, Arona Barenblata, w 1909 r. Dreksler zo­stał przyjęty do Konserwatorium w Berliniei studiował u zna­nych profesorów, Fydemana i Issaya Barmasa. Pozostał tam do wybuchu I wojny światowej.

W latach 1915-16 występował jako pierwszy skrzypek w orkie­strze Opery berlińskiej. W 1917 r. został przyjęty do Akademii Muzycznej w Wiedniu, gdzie profesorem był znany mistrz prof. Otakar Ševčík. Po ukończeniu Akademii w 1918 r. występował na koncertach w Berlinie, Wiedniu, Budapeszcie i innych stolicach. W 1924 r. zamieszkał w Paryżu, gdzie poświęcił się wyłącznie działalności pedagogicznej.