ur. 1891, Lublin
zg. 6 września 1942, Warszawa
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 33 / Warszawa, ul. Leszno 22
lekarz pediatra, działacz społeczny

Był wspaniałym lekarzem pediatrii. Także publikował w prasie lekarskiej.
Brał aktywny udział w życiu publicznym społeczności żydowskiej, działając m.in.
w Towarzystwie Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego, Towarzystwie Gimnastyczno- Sportowym „Hakoach”, którego od 1925 był prezesem, Związku
Żydowskich Zdemobilizowanych Żołnierzy.
Podczas wojny przebywał w warszawskim getcie, w którym został zastrzelony.
Pochowany jest wraz z żoną Heleną (Chaja) z d. Szpigelman (1893-1941) na
warszawskim cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.
Dzieci Irena Inwald (*1918) i Adam Rechniewski (1921-1989) (żołnierz
AK) przeżyli wojnę w getcie warszawskim i wyemigrowali
do Australii (dziś w Sydney mieszka jego wnuk Peter Rechniewski).