ur. 20 lutego 1889, Kraków
zam. Sosnowiec / Niemcy
zm. po wojnie, Niemcy
nauczyciel łaciny, dyrektor gimnazjów żydowskich

W latach 1923-28 był dyrektorem żydowskiego gimnazjum Jawne w Będzinie
przy ul. Kołłątaja 45 i uczył tam łaciny. Potem do wybuchu
wojny był dyrektorem żeńskiego gimnazjum żydowskiego w Sosnowcu. Był także
aktywny w życiu społecznym miasta. Kierował Wydziałem Pomocy Zimowej
przy Centrali Żydowskich Rad Starszych w Sosnowcu, powołanym 15
X 1940. W ramach przedsięwzięcia rozdawano biednym kartofle, a także
odzież i obuwie zebrane wśród mieszkańców Zagłębia.
W 1943 r. wraz z rodziną został przesiedlony do getta na Środuli (Siedlerzeile
18). Żona i syn Benedykt zginęli w KL Auschwitz na początku sierpnia
1943. Widerman ukrywał się w „bunkrze” na Środuli, co przedstawił w polskojęzycznej
powieści „Płowa bestia” (Monachium, 1948) (przetłumaczona
na j. angielski The Blonde Beast). Tytuł nawiązuje do Reinharda Heydricha,
szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, prześladowcy Żydów.