ur. 25 listopada 1925, Będzin
zm. 6 czerwca 2014, Münster (Niemcy)
zam. Będzin, ul. Zawale 2, ul. Modrzejowska / Poznań / Szczecin / Niemcy
lekarka, autorka wspomnień wojennych

Genia uczyła się w gimnazjum Fürstenberga; w 1941 r. potajemnie
ukończyła szkołę średnią. Jednocześnie pracowała w szopie Braunego w Dąbrowie
Górniczej. Działała w syjonistycznej organizacji młodzieżowej Haszomer
Hacair. Gdy matka załatwiła paszporty Hondurasu, zostały wciągnięte na
listę osób przeznaczonych do deportacji. Genia jednak ukryła się na strychu
i w maju 1943 r. pod nazwiskiem Marii Zenderowskiej została wysłana jako
polska robotnica do gospodarstwa rolnego w Eisleben.
Matka uciekła z getta i odnalazła córkę. W kwietniu 1945 r. amerykańskie czołgi wyzwoliły je w wiosce Steinbrück. We wrześniu Eugenia w Getyndze poślubiła Mariana
Pińskiego (1920-1993). W 1947 r. zamieszkali w Poznaniu, gdzie ukończyli
studia. Nastroje antysemickie zmusiły ich do opuszczenia Polski. W 1969 r.
wyjechali do Danii, a następnie zamieszkali w Niemczech
(Münster). Eugenia Prawer w 2007 r. wydała książkę „Będzin
Miasto Judenfrei”.