ur. 4 marca 1898, Pabianice
zm. 15 sierpnia 1952, Londyn
zam. Będzin, ul. Modrzejowska 19 / Niemcy / ZSRR / Anglia
ostatnia towarzyszka życia Franza Kafki, aktorka

Dwojra Dymant (nazywała siebie też Dora Kafka lub Frau Kafka) była
córką drobnego przedsiębiorcy (tkactwo), zwolennika dynastii
chasydzkiej z Góry Kalwarii. Po śmierci matki rodzina przeniosła
się z Pabianic do Będzina. Po I wojnie światowej Dora została
wysłana do Krakowa, gdzie miała uczyć się na przedszkolankę,
jednak wbrew życzeniu ojca uciekła do Berlina. W lipcu 1923 r. w Graal-Müritz poznała Franza Kafkę, który się tam leczył.
Do śmierci pisarza razem mieszkali w Berlinie. Dora była w posiadaniu
rękopisów Kafki, których nie oddała (35 listów i ok. 20 notesów
Kafki w 1933 r. skonfiskowało w mieszkaniu Dory Gestapo).
W latach 20. studiowała teatrologię w Düsseldorfie i pracowała jako aktorka.
W latach 30. wstąpiła do partii komunistycznej i poślubiła
Lutza Laska, redaktora komunistycznego pisma. W 1936 r. wraz z córką Franziską
dołączyła do męża w Związku Radzieckim.
Gdy w 1937 r. podczas stalinowskich czystek Lask został zesłany do łagru, Dora z córką uciekła do Wielkiej Brytanii.