Inwestor: Wolf Meryn

Adres: posesja nr 259 –  ul. Jekaterinskaja i  Nabierieżnaja (Nadbrzeżna).
Obecnie ul. Podzamcze (budynek nieistniejący blisko rzeki)

Inwestycja: parterowy budynek murowany

Data sporządzenia dokumentacji: 1890


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

Lokalizacja nieistniejącego budynku: