Inwestor: A. Wekselman

Adres: Obecnie ul. Sielecka 9?

Inwestycja: Zakład metalurgiczny

Data sporządzenia dokumentacji: 1910 r.


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi