Inwestor: Tomasz Laprus (1840-1917)

Adres: ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 9

Inwestycja: trzykondygnacyjny budynek mieszkalny z takimiż oficynami oraz jednokondygnacyjnymi budynkami gospodarskimi

Data sporządzenia dokumentacji: 1902

Uwagi: W późniejszym okresie własność Dawida Skoczylasa (w okresie międzywojennym ul. Małachowskiego 7). Budynek powstał jako piętrowy, później nadbudowany.


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi