Inwestor: Sura Frydler

Adres: Księża Droga – obecnie Małachowskiego 24(?)

Inwestycja: oficyna mieszkalna trzykondygnacyjna

Data sporządzenia dokumentacji: 1903


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi