Inwestor: Stanisław Kubiczek (1869-1935)

Inwestycja: budynek trzykondygnacyjny z oficynami i budynkami gospodarskimi

Adres: ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 38

Data sporządzenia dokumentacji: 1900

Uwagi: W późniejszym czasie kamienica została podwyższona o 1 piętro i poszerzona


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi