Inwestor: M.D. Spira

Adres: pl. Aleksandrowski – obecnie Pl. Kaziemierza 11

Inwestycja: kamienica

Data sporządzenia dokumentacji: 1910


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi