Inwestor: Salomon Gutman

Adres: posesja nr 395 – ul. Sławkowska – dawniej ul. Kołłątaja 27 róg Podgórnej (budynek nieistniejący)

Inwestycja: trzykondygnacyjna oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1902


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi