Inwestor: Nuchim Hampel

Adres: posesja nr ? – plac Nowobazarnyj (Nowy Rynek) – obecnie plac 3 Maja 5

Inwestycja: Budynek, oficyna oraz zabudowania gospodarcze

Data sporządzenia dokumentacji: ?


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi