Inwestor: Nuchim Cukierman

Architekt kamienicy: Józef Pomian-Pomanowski

Inwestycja: 1. nadbudowa trzeciej kondygnacji na frontowym budynku mieszkalnym

Adres: posesja nr 307 – ul. Sławkowska – obecnie al. Kołłątaja 24

Data sporządzenia dokumentacji: 1902


Inwestycja: 2 i 3 sklepy

Adres: posesja nr 307 – plac Nowobazarnyj (Nowy Rynek) – obecnie plac 3 Maja 2-3

Data sporządzenia dokumentacji: 1897/98


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi