Inwestor: Moszek Landau

Adres: ul. Sławianskaja  (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 11

Inwestycja: oficyna trzykondygnacyjna

Data sporządzenia dokumentacji: 1901


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi