Inwestor: Mendel Pinczewski (1863-ok. 1938)

Adres: posesja nr 308 – ul. Sławkowska – obecnie aleja Kołłątaja 18

Inwestycja: trzykondygnacyjna murowana oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1901


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi