Inwestor: małżonkowie Berlach

Adres: ul. Sączewska – ul. Sączewskiego 25

Inwestycja: Kamienica

Data sporządzenia dokumentacji: 1910


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi