Inwestor: M. Glajtman

Adres: ul. Zagorodnaja – ob. Zawale 9

Inwestycja: trzypiętrowa oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1910


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi