Inwestor: Leon Szewczyk (1855-1929)

Inwestycja: dwukondygnacyjny budynek murowany z takimiż zabudowaniami gospodarczymi

Adres: ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale 24 (dawniej 42) (biurowiec)

Data sporządzenia dokumentacji: 1895

Inne informacje: Spadkobierczynią posesji była córka Leona – Jadwiga Piechowiczowa (1888-1984)


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi