Inwestor: Kopel Szturner

Adres: posesja nr 142 – ul. Kostielnaja (Kościelna), obecnie ul. Plebańska, w pobliżu zamku (budynek nieistniejący)

Inwestycja: parterowy budynek mieszkalny

Data sporządzenia dokumentacji: 1887


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi