Inwestor: Kazimierz Kapuścik

Adres: posesja nr 346 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – ob. Małachowskiego 8

Inwestycja: frontowy murowany budynek mieszkalny dwukondygnacyjny i dwie takowe oficyny oraz chłodnia i latryny

Data sporządzenia dokumentacji: 1887

Inne informacje: później własność Abrama Najmarka


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi