Inwestor: Juda Moszek Siwek

Adres: posesja nr 30 – ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale (budynek nieistniejący, dawniej nr 16-18?, w pobliżu Urzędu Miasta)

Inwestycja: budynek murowany trzkondygnacyjny i jednokondygnacyjna oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1912


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi