Inwestor: Józef Trzebski

Adres: posesja nr 183 – róg ul. Sławkowskiej (Kołłątaja 11) i Modrzejowskiej (budynek nieistniejący)

Inwestycja: jednopiętrowy budynek murowany wraz z parterowymi zabudowaniami gospodarczymi

Data sporządzenia dokumentacji: 1887


 

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi