Inwestor: Josek Erlich

Adres: ul. Kazańska. Obecnie ul. Berka Joselewicza (budynek nieistniejący)

Inwestycja: Budowa parterowego domu na posesji nr 67

Data sporządzenia dokumentacji: 1892 r.


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi