Inwestor: Joel Opler (1861-1924)

Adres: posesja nr 87 – ul. Siergiejewskaja róg Kazańskiej – obecnie Rybna 10

Inwestycja: dwukondygnacyjny dom mieszkalny

Data sporządzenia dokumentacji: 1901


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi