Inwestor: Jakub Kazub i Icek Lejb Pergrycht

Adres: posesja nr 289 – ul. Nowgorodskaja (Nowogrodzka) – obecnie ul. Górna (prawdopodobnie nr 16)

Inwestycja: druga kondygnacja na budynku murowanym oraz szopa, wychodki i budynek gospodarczy

Data sporządzenia dokumentacji: ?


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi