Inwestor: Jakub Fiszer

Adres: posesja nr 695 – ulica Pietrowskaja – później Bóżniczna – budynek nieistniejący

Inwestycja: murowana nadbudówka domu, wychodek, trzykondygnacyjna oficyna mieszkalna, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny

Data sporządzenia dokumentacji: 1912


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi