Inwestor: Izaak Oppenheim (1853-1928) i Moszek Herman

Adres: posesje nr 97, 98 i 99 – ul. Czeladzka (obecnie nr 7) i Kazańska (obecnie ul. Berka Joselewicza 13 – budynek nieistniejący)

Inwestycja: Nadbudowa na budynku parterowym drugiej i trzeciej kondygnacji i budowa trzykondygnacyjnej oficyny przez Izaaka Oppenheima (rys. 1 i 2) oraz budowa murowanego domu trzykondygnacyjnego przez Moszka Hermana (rys. 3)

Data sporządzenia dokumentacji: 1894


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi