Inwestor: I. Meitlis

Adres: posesja nr 342 – ul. Sławkowska – obecnie Kołłątaja 19 – budynek nieistniejący

Inwestycja: jednopiętrowa oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1901


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi