Inwestor: Dawid Sercarz (1839-1924)

Adres: ul. Czeladzka 14 (obecnie nie istnieje)

Inwestycja: budynek z dwoma kotłami parowymi w browarze Sercarza

Data sporządzenia dokumentacji: 1896


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi