Inwestor: Hendel Glecer

Adres: posesja nr 546 – plac Nowobazarnyj (Nowy Rynek) – obecnie plac 3 Maja 7

Inwestycja: trzykondygnacyjny budynek murowany z oficyną oraz dwukondygnacyjnymi zabudowaniami gospodarczymi

Data sporządzenia dokumentacji: ?


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi