Inwestor: Franciszek Piechowicz (1853-1903), rzeźnik

Adres: posesja nr 161. Obecnie ul. Modrzejowska 16 (róg Sławkowskiej, obecnie Kołłątaja 9)
– budynek nieistniejący

Inwestycja: trzykondygnacyjny budynek murowany z takimiż oficynami

Data sporządzenia dokumentacji: 1896


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi