Inwestor: Franciszek Jędralski

Adres: ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale (dawniej 34) – budynek nieistniejący, okolice Urzędu Miasta

Inwestycja: piętrowy budynek murowany z zabudowaniami gospodarczymi

Data sporządzenia dokumentacji: 1891


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi