Inwestor: Dawid Zmigrod (1869-1941) (właściciel kamienic przy ul. Kołłątaja 37, 38, 41 i 45)

Adres: ul. Sławkowska – obecnie Kołłątaja 45 (budynek wyburzony w l. 70. XX w.)

Inwestycja: czteropiętrowy budynek mieszkalny z takimiż oficynami

Data sporządzenia dokumentacji: 1901

Inne informacje: Pierwsza siedziba (1917-1929) prywatnego gimnazjum żydowskiego Jawne


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi