Inwestor: Dawid Moszek Zajdner (1864- ok. 1942)

Adres: ul. Mała róg Piereułka (Zaułka), obecnie ul. Podwale 9 (budynek nieistniejący)

Inwestycja: dwupiętrowy budynek murowany

Data sporządzenia dokumentacji: 1911/12


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi