Inwestorzy: Dawid Gutersztajn i Lewek Mirowski (1859-1921)

Adres: ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale 20 (oficyna), budynek nieistniejący

Inwestycja: jednopiętrowa murowana oficyna

Data sporządzenia dokumentacji: 1893


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi