Inwestor: Daniel Pański

Adres: posesja nr 559 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 22

Inwestycja: dwie murowane piętrowe oficyny mieszkalne

Data sporządzenia dokumentacji: 1902

Uwagi: projekt zatwierdził 31 V 1901 r. Inżynier-Architekt Powiatu Będzińskiego inż. Józef Pomianowski


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi