Inwestor: Berek Rozenblat

Adres: posesja nr 98a. Obecnie ul. Czeladzka 5

Inwestycja: dwupiętrowy budynek mieszkalny

Data sporządzenia dokumentacji: 1888 r.Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi