Inwestor: Aron Mendel Szuster (1853-1924)

Adres: posesja nr 453 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 42

Inwestycja: trzykondygnacyjny budynek murowany wraz z oficynami i jednopiętrowymi zabudowaniami gospodarskimi

Data sporządzenia dokumentacji: 1902


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi