Inwestor: małżonkowie Altmanowie

Adres: posesja nr 11 i 16 – plac Aleksandrowski (Rynek) – obecnie plac Kazimierza Wielkiego 10

Inwestycja: oficyna trzykondygnacyjna

Data sporządzenia dokumentacji: 1894


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi