ur. 1892, Galicja
zm. 1960, Izrael
zam. Będzin / Jerozolima
filolog, nauczyciel i dyrektor gimnazjum, wykładowca

Był wybitnym filologiem biegłym w 12 językach. We wrze­śniu 1917 r. został pierwszym dyrektorem gimnazjum „Jawne” w Będzinie przy ul. Kołłątaja. Po roku jednak został przeniesiony do gimnazjum w Kielcach. W 1925 r. wyemigrował do Palestyny, gdzie w Instytucie Badań Orientalnych Uniwersytetu Hebrajskie­go w Jerozolimie został wykładowcą.

W 1960 r., na kilka miesięcy przed śmiercią, uczestniczył w uro­czystych obchodach rocznicy emigracji Żydów będzińskich do Palestyny, na którym wygłosił niezwykłe przemówienie języku hebrajskim z użyciem bogatego słownictwa.

Haim Lifshitz, Sheʼar-Yashuv Kohen i Tsevi Ḳaplan napisali 500-stronicową książkę biograficzną o Braunie (Sefer Adam-Noaḥ; di­vre Torah, hagut, meḥḳar ṿe-haʻarakhah, zikharon le-R. Adam-Noaḥ Dr. Braʼun), wydaną w języku hebrajskim w Jerozolimie w 1969 r.