ur. 1917, Żarki
zg. 3 sierpnia 1943, Będzin
zam. Sosnowiec
współorganizator ruchu oporu w czasie II wojny światowej w Zagłębiu, młodzieżowy działacz syjonistyczny

Wiosną 1941 r. jako działacz młodzieżowej organizacji syjonistycznej Haszomer Hacair wraz z Josefem Kapłanem założył w Żarkach organizacyjną farmę rolniczą. 

Od stycznia 1943 r. działał w Będzinie, będąc członkiem kierownictwa Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) w getcie. Wraz z Józefem i Bolesławem Kożuchami oraz Frumką Płotnicką był współorganizatorem oporu w getcie będzińskim i sosnowieckim, gdzie uczestniczył w obronie bunkrów. Poległ zamordowany na początku sierpnia 1943 r. Wojnę przeżył jego brat Aharon.

Jego imię figuruje pod ostatnim listem wysłanym przez bojowników z będzińskiego getta 17 lipca 1943 r.