ur. 11 października 1926, Będzin
zm. 9 września 2017, Göteborg
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 16, Modrzejowska 5 / Göteborg (Szwecja)
inżynier, działacz na rzecz edukacji o Zagładzie

W Będzinie przy ul. Kołłątaja 16 jego rodzice mieli sklep z dywa­nami i manufakturą. Uczęszczał do gimnazjum Fürstenbergów i działał w organizacjach Hacofe i Hanoar Hacijoni. Gdy wybu­chła wojna przez rok pracował w warsztacie samochodowym Raj­munda Ciesielskiego. 1 VIII 1943 r. wraz z rodziną został deportowany z getta do obozu Birkenau, gdzie matka i siostry zo­stały zagazowane. 18 I 1944 r. Zygmunt wraz z ojcem został prze­niesiony do Niemiec (obozy Ohrdruf, Buchenwald, Sachsenhau­sen, Oranienburg-Heinkelwerke i Flossenbürg). Wyzwolony w maju 1945 r. w Neunburg vorm Wald podczas marszu śmierci z Flossenbürga w grudniu wraz z ojcem wrócił do Polski i za­mieszkał w Dąbrowie Górniczej. Po maturze uzyskanej w liceum wieczorowym w Katowicach podjął studia na politechnice w Gli­wicach. Przez 19 lat pracował w kopalniach węgla. Na fali anty­semickiej w 1968 r. wyemigrował do Szwecji. Po roku pracy fi­zycznej w Jönköping, przez 23 lata pracował w koncernie energe­tycznym w Västerås jako inżynier turbinowy oraz konsultant i członek dyrekcji. Po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Göteborga.

Uczestniczy w spotkaniach w szkołach, kościołach, domach star­ców i organizacjach młodzieżowymi, na których mówi o zagła­dzie Żydów Zagłębia. Jest autorem książeczki „Schmonces”, za­wierającej 33 opowiadania – anegdoty żydowskie.