ur. 14 października 1838 / 25 tiszrei 5599, Będzin
zm. 20 lutego 1910, Sochaczew
rabin pochodzący z Będzina, założyciel i pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii sochaczewskiej

Gaon Avrohom (Avremele) zw. Awnej Nezer był synem Wolfa Nachuma
– przyszłego rabina Białej na Podlasiu. W 1849 r. rodzina
przeniosła się do Olkusza, gdzie ojciec został rabinem. W wieku
14 lat ożenił się z Surą Cyną – córką rabina Kocka – Menachema
Mendla Morgenszterna, u którego w domu studiował Torę i chasydyzm.
W 1862 r. został rabinem w Parczewie, w 1866 w Krośniewicach,
w 1876 w Nasielsku, a w 1883 w Sochaczewie, gdzie założył
synagogę chasydzką i jesziwę.
W 1870 został chasydzkim rabinem Aleksandrowa. Jednak nękany
oszczerstwami władze rosyjskie ok. 1884 r. odwołały go z funkcji
i odtąd był cadykiem i kierownikiem jesziwy. W 1903 r. ożenił się z
Mirel, córką gaona Mosze Natana Szapiry, głowy sądu rabinackiego
w Kozienicach.
Pochowany jest w ohelu w Sochaczewie. Pozostawił
po sobie wiele rękopisów z zakresu Starego Testamentu i Talmudu.
W 1905 i 1912 r. wydano jego traktaty talmudyczne „Awnej Nezer”
i „Eglej Tal”. Jego następcą został syn Samuel Bornstein.